Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Od przeszło 25 lat, 16 listopada oficjalnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Bardzo dużo osób coraz częściej styka się z brakiem tolerancji i to właśnie ten dzień ma o tym informować. Wnioskowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, aby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy przede wszystkim na tym, aby zmniejszyć nietolerancję przez edukowanie, ale także prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu upowszechnianie akceptacji oraz zachęcanie do braku przemocy wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta aktywność była spowodowana przez coraz częściej wywoływane akty terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z przejawiającą się marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają styczność właśnie te grupy, co stwierdzono na przestrzeni kilku lat. Oznaki nietolerancji bywają potężnie kłopotliwe dla osób dyskryminowanych, stąd też celebrowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma alarmować o różnego rodzaju aktach agresji, a także pomóc w znalezieniu głównych przyczyn uformowania się nietolerancji. Tego rodzaju przedsięwzięcia być potrzebne do tego, by dowiedzieć się, czym faktycznie jest szanowanie cudzych praw i cudzej własności, ale też uświadomić, co to jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ponadto ma szkolić, uczyć umiejętność słuchania drugiego człowieka, rozumienia innych ludzi, a także dostrzegania różnego rodzaju kultur.

W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wystosowali zgodny apel, w którym argumentują duże zrozumienie dla ofiar werbalnej i fizycznej przemocy wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Pod ogólnym manifestem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez zawieszanie różnobarwnych banerów oraz oświetlenie budynków, jak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Zostaw komentarz